Attributen: wat heeft Boeddha in zijn handen?

Boeddha(beelden) kan allerlei attributen in zijn handen hebben die verschillende symbolische betekenissen hebben, zoals:

  • een schaal in de hand is vaak voor aalmoezen;
  • de wilgentak geeft het vermogen aan om demonen en natuurrampen af te wenden;
  • pijl en boog duiden op het vermogen zich met anderen te verbinden en effectief baat te vinden bij vele leraren en vrienden;
  • de bijl symboliseert het vermogen om persoonlijke problemen te overwinnen;
  • de bel geeft met de klank die langzaam uitsterft het vergankelijke karakter van alles aan;
  • de lotusbloem staat voor zuiverheid, verlichting, barmhartigheid en mededogen;
  • de soetrarol bevat de leerstelling van Boeddha;
  • de sistrum, de staf met ringen, weerspiegelt mededogen en het vermogen alle wezens te beschermen;
  • een schelp symboliseert het eeuwige oergeluid

Bij Boeddha-Store kunt u een boeddha met verschillende attributen in zijn handen kopen.


Er zijn geen producten in deze categorie.