Het Achtvoudige Pad: pad der verlichting

Het Achtvoudige Pad, ofwel het pad der verlichting, is het pad naar het einde van het lijden. Gautama Boeddha heeft als eerste het pad der verlichting bereikt. Hij dacht eerst dit pad te kunnen bereiken door te vasten en mediteren. Toen hij zwaar ondervoed was en nog steeds niet verlicht was, begreep hij dat dit niet de juiste manier was om het pad der verlichting te bereiken. Uitgeput ging hij onder de Bodhiboom zitten, waar hij na 49 dagen meditatie verlicht ontwaakte.

Het Achtvoudige Pad houdt het geloof in dat de mens zichzelf kan verlossen van vormen van lijden die in de mens zelf liggen, zoals verdriet, onrust, jaloezie en haat. Deze diepere psychologische toestand van angst en ontevredenheid, Dukkha in het boeddhisme, ontstaat door de tijdelijkheid en ervaringen in het aardse bestaan. De mens heeft angst bepaalde ervaringen kwijt te raken en kan dus geen blijvend geluk uit deze ervaringen halen. Het leven is een reeks van onbevredigende ervaringen.

Hunkering

Het lijden wordt vooral veroorzaakt door hunkering, ookwel Tanha genoemd, en bestaat uit:

1. Hunkering naar zintuiglijke ervaringen
2. Hunkering om het leven voort te zetten
3. Hunkering om het leven te beëindigen

Door jezelf te verlossen van hunkering, wordt je verlost van het lijden. Dit kun je bereiken met het Achtvoudige Pad

Het Achtvoudige Pad

Het Achtvoudige Pad leidt tot Nirvana: eeuwigdurende vrede en beëindiging van de kring van wedergeboorten of Samsara. In het boeddhisme wordt het Achtvoudige Pad vaak symbolisch weergegeven als een achtspakig wiel. De aspecten van het Achtvoudige Pad zijn:
1. Op de juiste manier begrip tonen
2. Op de juiste manier denken / de juiste bedoelingen hebben: geen bezitsdrang of wreedheid
3. Op de juiste manier spreken: geen leugens, grove taal, roddels of laster
4. Op de juiste manier handelen: niet ten koste van anderen, geen geweld tegen mensen of dieren gebruiken en niet stelen
5. De juiste leefwijze leven: een eerlijke, heilzaam beroep beoefenen
6. Juiste inspanning geven: inzetten om het heilzame te stimuleren
7. Op de juiste manier aandacht en begrip tonen: focussen en alert zijn op het hier en nu
8. De juiste meditatiewijze: concentratie op het hier en nu

Het pad der verlichting zou voor iedereen bereikbaar zijn volgens Boeddha.


Er zijn geen producten in deze categorie.